Konstruktion

Monitec designar och konstruerar i egen regi samt i samarbete med externa konsulter. 

N

Produktion

N

Smide & Inredning

N

Konstruktion

N

Komponent- och maskinutveckling

Konstruktionsuppdragen spänner över stora områden:

R

Produktionsanpassning av detaljer

R

Ny design av befintlig maskin för nya produkter

R

Kapacitetshöjande åtgärder

R

Framtagning av komplett ny maskin för specifika produkter

R

Inredningsdetaljer för offentlig miljö

Kontakta oss