Kvalitet & Miljö

Vi skall arbeta nära kunden så man tillsammans kan bygga ett långsiktigt sammarbete och gemensamt utveckla och om möjligt förbättra produkten.

N

Produktion

N

Smide & Inredning

N

Konstruktion

N

Komponent- och maskinutveckling

Kvalitetspolicy

Vi skall arbeta nära kunden så man tillsammans kan bygga ett långsiktigt sammarbete och gemensamt utveckla och om möjligt förbättra produkten. Både vad gäller funktion som kostnad.

Vi ska erbjuda en kvalitet som motsvarar kundens önskemål. Tillverkningen ska ske i de maskiner där kostnad och kvalitet matchas bäst. Vi ska tillsammans med våra underleverantörer erbjuda en tillverkning som i slutet gynnar kunden.

Kunden ska alltid få rätt information om statusen i tillverkning och leverans, samt bli informerad om något oförutsett skulle inträffa.

Varje medarbetare har ansvar för det arbete som lämnar den egna arbetsplatsen och skall sträva efter att ständigt förbättra den totala kvaliteten.

Vi ska sträva efter en tillverkningsanpassad och modern maskinpark samt ge personalen utbildning och kompitensutveckling som erfordras för att individen ska känna trivsel och stimulans.

Miljöpolicy

Monitec Verkstads AB skall hela tiden arbeta efter att minimera och om möjligt eliminera effekterna på miljön som eventuellt kan förorsakas av tillverkningen.

R

Arbeta med att se till att maskiner och lokalen är energieffektiva.

R

Försäkra oss om att de företag som tar hand om vårt avfall och rester är miljöcertifierade.

R

Se till att minimera blandat avfall och skapa en stabil och bred källsortering.

R

Uppfylla de för oss gällande miljölagstiftningar.

R

Ge personalen rätt utbildning och att ständigt ifrågasätta våra möjligheter att minska vår miljöpåverkan.

Kontakta oss